DARO là gì? Ý nghĩa của từ daro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DARO là gì? Ý nghĩa của từ daro

DARO là gì ?

DARO là “Data Analysis and Reporting Operator” trong tiếng Anh. Người chịu trách nhiệm về việc thu thập, phân tích dữ liệu, và tạo báo cáo trong lĩnh vực công việc cụ thể.

Ý nghĩa của từ DARO

DARO có nghĩa “Data Analysis and Reporting Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà điều hành phân tích và báo cáo dữ liệu”.

DARO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DARO là “Data Analysis and Reporting Operator”.

Một số kiểu DARO viết tắt khác:
+ Defense Airborne Reconnaissance Office: Văn phòng trinh sát phòng không trên không. Tên một văn phòng trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nó chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Quốc phòng dưới quyền.
+ Digital Airborne Reconnaissance Office: Văn phòng trinh sát trên không kỹ thuật số.

Post Top Ad