DBRA là gì? Ý nghĩa của từ dbra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DBRA là gì? Ý nghĩa của từ dbra

DBRA là gì ?

DBRA là “Davis-Bacon Related Acts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DBRA

DBRA có nghĩa “Davis-Bacon Related Acts”, dịch sang tiếng Việt là “Hành vi liên quan đến Davis-Bacon”. Tập hợp các đạo luật và quy định liên quan đến mức lương và điều kiện lao động trong ngành xây dựng tại Hoa Kỳ.
Davis-Bacon Act chính là đạo luật quan trọng yêu cầu thanh toán mức lương tối thiểu cho lao động trong các dự án xây dựng tài trợ bởi chính phủ liên bang.

DBRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DBRA là “Davis-Bacon Related Acts”.

Post Top Ad