AOSTH là gì? Ý nghĩa của từ aosth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

AOSTH là gì? Ý nghĩa của từ aosth

AOSTH là gì ?

AOSTH là “Adventures of Sonic the Hedgehog” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOSTH

AOSTH có nghĩa “Adventures of Sonic the Hedgehog”, dịch sang tiếng Việt là “Cuộc phiêu lưu của Sonic the Hedgehog”. Tên của một bộ phim hoạt hình dựa trên trò chơi video "Sonic the Hedgehog" của Sega.

AOSTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOSTH là “Adventures of Sonic the Hedgehog”.

Post Top Ad