EPFL là gì? Ý nghĩa của từ epfl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

EPFL là gì? Ý nghĩa của từ epfl

EPFL là gì ?

EPFL là “École polytechnique fédérale de Lausanne” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPFL

EPFL có nghĩa “École polytechnique fédérale de Lausanne”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Liên bang Lausanne”. Tên có nguồn gốc và dịch ra từ tiếng Pháp. Đây là một trường đại học nổi tiếng tại Thụy Sĩ, chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và công nghệ.

EPFL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPFL là “École polytechnique fédérale de Lausanne”.

Post Top Ad