DVMS là gì? Ý nghĩa của từ dvms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

DVMS là gì? Ý nghĩa của từ dvms

DVMS là gì ?

DVMS là “Digital Video Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DVMS

DVMS có nghĩa “Digital Video Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý video kỹ thuật số”. Hệ thống quản lý video kỹ thuật số được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý, và phân tích dữ liệu video từ các nguồn giám sát khác nhau.
Hệ thống này thường được áp dụng trong lĩnh vực an ninh, giám sát tòa nhà, và quản lý an ninh.

DVMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVMS là “Digital Video Management System”.

Một số kiểu DVMS viết tắt khác:
+ Dundas Valley Montessori School: Trường Montessori Thung lũng Dundas. Trường mầm non và tiểu học theo phương pháp Montessori, nằm ở Dundas, Ontario, Canada.
+ Digital Video Monitoring System: Hệ thống giám sát video kỹ thuật số. Hệ thống quản lý và theo dõi video số, thường được sử dụng để an ninh và giám sát.

Post Top Ad