DGD là gì? Ý nghĩa của từ dgd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

DGD là gì? Ý nghĩa của từ dgd

DGD là gì ?

DGD là “Diploma in Graphic Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DGD

DGD có nghĩa “Diploma in Graphic Design”, dịch sang tiếng Việt là “Văn bằng thiết kế đồ họa”.

DGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DGD là “Diploma in Graphic Design”.

Một số kiểu DGD viết tắt khác:
+ Duryea-Gode Disease: Bệnh Duryea-Gode.
+ Dworkin's Game Driver: Trình điều khiển trò chơi của Dworkin.
+ Dubai Good Delivery: Dubai giao hàng tốt.
+ Democratic Governance for Development: Quản trị dân chủ để phát triển.
+ Dworkin's Generic Driver: Trình điều khiển Chung của Dworkin.
+ Demographic Game Design: Thiết kế trò chơi nhân khẩu học.

Post Top Ad