FPC là gì? Ý nghĩa của từ fpc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

FPC là gì? Ý nghĩa của từ fpc

FPC là gì ?

FPC là “Free Pascal Compiler” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FPC

FPC có nghĩa “Free Pascal Compiler”, dịch sang tiếng Việt là “Trình biên dịch Pascal miễn phí”.

FPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FPC là “Free Pascal Compiler”.

Một số kiểu FPC viết tắt khác:
+ Federal Prison Camp: Trại tù liên bang.
+ Fermentation-Produced Chymosin: Chymosin được sản xuất lên men.
+ Federal Power Commission: Ủy ban quyền lực liên bang.
+ Financial Policy Committee: Ủy ban chính sách tài chính.
+ fibrocystin/polyductin.
+ Frontopolar cortex: Vỏ não trước.
+ Flexible Printed Circuit: Mạch in linh hoạt.
+ Flexible Circuit Board: Bảng mạch linh hoạt.
+ Fast Patrol Craft: Thủ công tuần tra nhanh.
+ Foreign Policy Centre: Trung tâm Chính sách Đối ngoại.
+ FIBA Polynesian Basketball Cup: Cúp bóng rổ Polynesia FIBA.
+ Flexible Printed Circuits: Mạch in linh hoạt.
+ FingerPrinted Contigs: Đường nét vân tay.
+ Puntacana Foundation: Quỹ Puntacana.
+ Foundation for Pluralism and Coexistence: Nền tảng cho Chủ nghĩa Đa nguyên và Chung sống.
+ Forest Protection Committee: Ủy ban kiểm lâm.
+ Future Pension Centre: Trung tâm hưu trí trong tương lai.
+ Florida Parole Commission: Ủy ban tạm tha Florida.
+ Fast Patrol Crafts: Thủ công tuần tra nhanh.
+ Formosa Plastics Corporation: Công ty Cổ phần Nhựa Formosa.
+ Factory Production Control: Kiểm soát sản xuất nhà máy.
+ Free Pentecostal College: Cao đẳng Ngũ tuần miễn phí.
+ Financial Policy Council: Hội đồng chính sách tài chính.
+ Fingerprint Cards: Thẻ vân tay.
+ First Presbyterian Church: Nhà thờ Trưởng lão đầu tiên.
+ Farthest-Point Clustering: Phân cụm điểm xa nhất.
+ Finite Population Correction: Chỉnh sửa dân số hữu hạn.
+ Fashion Pakistan Council: Hội đồng thời trang Pakistan.
+ Firearms Policy Coalition: Liên minh Chính sách Vũ khí.
+ Freedom Party of Canada: Đảng Tự do của Canada.
+ Foreign Press Center: Trung tâm báo chí nước ngoài.
+ Family Policy Council: Hội đồng chính sách gia đình.
+ Field Punishment Centre: Trung tâm trừng phạt hiện trường.
+ Fortress Plotting Centre: Trung tâm âm mưu pháo đài.
+ Financial Planning Coalition: Liên minh Kế hoạch Tài chính.
+ Forest Products Commission: Ủy ban lâm sản.
+ Fork Protection Complex: Phức hợp Bảo vệ Ngã ba.
+ Family Pride Coalition: Liên minh Niềm tự hào Gia đình.
+ Firm Power Contract: Hợp đồng quyền lực công ty.
+ Fish Protein Concentrate: Cô đặc protein cá.
+ Popular Front of the Canaries: Mặt trận phổ biến của chim hoàng yến.
+ Patriotic Front for Change: Mặt trận yêu nước để thay đổi.
+ Family Planning Clinics: Phòng khám kế hoạch hóa gia đình.
+ Floyd's Pro Cycling: Đi xe đạp chuyên nghiệp của Floyd.
+ Familial Pancreatic Cancer: Ung thư tuyến tụy gia đình.
+ Freight Pipeline Company: Công ty đường ống vận chuyển hàng hóa.
+ Fundamental Payroll Certification: Giấy chứng nhận bảng lương cơ bản.
+ Food Policy Council: Hội đồng chính sách lương thực.
+ Fuel Pool Cooling: Làm mát bằng nhiên liệu.
+ Fighter Pilot Course: Khóa học phi công máy bay chiến đấu.
+ Federal Plan Commission: Ủy ban kế hoạch liên bang.

Post Top Ad