LYA là gì? Ý nghĩa của từ lya - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

LYA là gì? Ý nghĩa của từ lya

LYA là gì ?

LYA là “Lubavitcher Yeshiva Academy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LYA

LYA có nghĩa “Lubavitcher Yeshiva Academy”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Lubavitcher Yeshiva”.

LYA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LYA là “Lubavitcher Yeshiva Academy”.

Một số kiểu LYA viết tắt khác:
+ Lyman-Alpha Spectrograph: Máy đo quang phổ Lyman-Alpha.

Post Top Ad