ALC là gì? Ý nghĩa của từ alc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

ALC là gì? Ý nghĩa của từ alc

ALC là gì ?

ALC là “Advanced Linguist Course” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ALC

ALC có nghĩa “Advanced Linguist Course”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa học ngôn ngữ học nâng cao”.

ALC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ALC là “Advanced Linguist Course”.

Một số kiểu ALC viết tắt khác:
+ AIDS/LifeCycle: AIDS / Vòng đời.
+ Atlantic Lottery Corporation: Công ty xổ số Đại Tây Dương.
+ Australian Logistics Council: Hội đồng hậu cần Úc.
+ Asynchronous Layered Coding: Mã hóa lớp không đồng bộ.
+ All-Weather Lifeboat Centre: Trung tâm xuồng cứu sinh trong mọi thời tiết.
+ Advanced Leader Course: Khóa học lãnh đạo nâng cao.
+ American Lutheran Church: Nhà thờ Luther Hoa Kỳ.
+ Agricultural Land Commission: Ủy ban đất nông nghiệp.
+ Air Logistics Command: Bộ Tư lệnh Hậu cần Hàng không.
+ American Lacrosse Conference: Hội nghị Lacrosse của Mỹ.
+ Australian Lutheran College: Cao đẳng Lutheran Úc.
+ Atlantic Lacrosse Conference: Hội nghị Lacrosse Đại Tây Dương.
+ Aircraft Lease Corporation: Công ty cho thuê máy bay.
+ AFKN Listener's Club: Câu lạc bộ người nghe AFKN.
+ Asian Leadership Conference: Hội nghị Lãnh đạo Châu Á.
+ Action with Lao Children: Hành động với Trẻ em Lào.
+ Asian Liver Center: Trung tâm Gan Châu Á.
+ Abuja Leasing Company: Công ty cho thuê Abuja.
+ Amey Lex Consortium: Hiệp hội Amey Lex.
+ Aviation Learning Centre: Trung tâm Học tập Hàng không.
+ Army Legal Corps: Quân đội pháp lý.
+ Alternative Learning Centre: Trung tâm Kiến thức Thay thế.
+ Actual LAC: LAC thực tế.
+ Advanced Leaders Course: Khóa học lãnh đạo nâng cao.
+ African Liberation Committee: Ủy ban giải phóng châu Phi.
+ American Language Center: Trung tâm ngoại ngữ Hoa Kỳ.
+ Alicante Airport: Sân bay Alicante.
+ Automatic level Control: Kiểm soát mức độ tự động.
+ Augsburg Lutheran Churches: Nhà thờ Augsburg Luther.
+ Africana Librarians Council: Hội đồng thủ thư Africana.
+ Avoided Level Crossing: Vượt qua mức được hỗ trợ.
+ AMCOM Logistics Center: Trung tâm Logistics AMCOM.
+ American Legend Cooperative: Hợp tác xã Huyền thoại Mỹ.
+ Accredited Land Consultant: Tư vấn đất đai được công nhận.
+ Area Learning Center: Trung tâm Kiến thức Khu vực.
+ Advanced Lightweight Coupe: Coupe hạng nhẹ nâng cao.
+ Adelphi Laboratory Center: Trung tâm Phòng thí nghiệm Adelphi.
+ Assault Landing Craft: Thủ công đổ bộ tấn công.
+ Andaman Law College: Cao đẳng luật Andaman.
+ Animal Law Centre: Trung tâm Luật Động vật.
+ African Legal Centre: Trung tâm pháp lý Châu Phi.
+ Arts, Literature and Communication: Nghệ thuật, Văn học và Truyền thông.
+ Akeanon Literary Circle: Vòng tròn văn học Akeanon.
+ Acting Leading Cadet: Diễn viên hàng đầu.
+ Adaptive Linear Combiner: Bộ kết hợp tuyến tính thích ứng.
+ Alternative Learning Center: Trung tâm Kiến thức Thay thế.
+ Arcot Lutheran Church: Nhà thờ Arcot Lutheran.
+ Association of Lay Canossians: Hiệp hội các giáo dân Canossians.
+ African Leadership Centre: Trung tâm Lãnh đạo Châu Phi.
+ Agricultural Land Classes: Các loại đất nông nghiệp.
+ Accelerated Learning Centre: Trung tâm Kiến thức Cấp tốc.
+ Automatic Light Control: Điều khiển ánh sáng tự động.
+ African Leadership Center: Trung tâm Lãnh đạo Châu Phi.
+ Autoclave Light Concrete: Bê tông nhẹ Autoclave.
+ Academic Leadership Community: Cộng đồng Lãnh đạo Học thuật.
+ Admission Leadership Council: Hội đồng lãnh đạo tuyển sinh.
+ Active Living Centre: Trung tâm sống năng động.
+ Adult Leydig Cells: Tế bào Leydig trưởng thành.
+ Africa Literature Centre: Trung tâm Văn học Châu Phi.
+ Automatic Line Control: Kiểm soát dòng tự động.
+ Advanced Logging Combination: Kết hợp ghi nhật ký nâng cao.
+ Aviation Logistics Center: Trung tâm Logistics Hàng không.
+ Arkansas Legislative Council: Hội đồng lập pháp Arkansas.
+ A-Link Concentrator: Bộ tập trung A-Link.
+ Automatic Location Communicators: Trình giao tiếp vị trí tự động.
+ Australian Landcare Council: Hội đồng chăm sóc đất đai Úc.
+ Animal Liberation Conference: Hội nghị giải phóng động vật.
+ AHANA Leadership Council: Hội đồng lãnh đạo AHANA.
+ American Ladies Club: Câu lạc bộ phụ nữ Mỹ.
+ Area Learning Communities: Khu vực học tập cộng đồng.
+ Asia Leadership Center: Trung tâm Lãnh đạo Châu Á.
+ Advanced Learning Center: Trung tâm kiến ​​thức nâng cao.
+ African Lakes Company: Công ty Hồ Châu Phi.
+ Assault Landing Crafts: Thủ công đổ bộ tấn công.
+ Advanced Learning Centre: Trung tâm kiến ​​thức nâng cao.
+ Airline Line Control: Kiểm soát đường hàng không.
+ Andhra Loyola College: Cao đẳng Andhra Loyola.

Post Top Ad