OSU là gì? Ý nghĩa của từ osu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

OSU là gì? Ý nghĩa của từ osu

OSU là gì ?

OSU là “Operational Support Units” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSU

OSU có nghĩa “Operational Support Units”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị hỗ trợ hoạt động”.

OSU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSU là “Operational Support Units”.

Một số kiểu OSU viết tắt khác:
+ Oregon State University: Đại học Bang Oregon.
+ Ohio State University: Đại học bang Ohio.
+ Oklahoma State University: Đại học bang Oklahoma.
+ Ogun State University: Đại học bang Ogun.
+ Ordnance Support Unit: Đơn vị hỗ trợ vũ khí.
+ Operation Straight Up: Hoạt động thẳng lên.
+ Old Salt Union: Liên minh muối cũ.
+ Ohio State Buckeyes: Buckeye bang Ohio.
+ Osh State University: Đại học bang Osh.
+ Order of Saint Ursula: Huân chương Thánh Ursula.
+ Operational Support Unit: Đơn vị hỗ trợ vận hành.
+ Overseas Services Unit: Đơn vị dịch vụ nước ngoài.
+ Optical Sensor Unit: Bộ cảm biến quang học.
+ Office for Strengthening Unity: Văn phòng tăng cường đoàn kết.

Post Top Ad