SRE là gì? Ý nghĩa của từ sre - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

SRE là gì? Ý nghĩa của từ sre

SRE là gì ?

SRE là “Serum Response Element” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SRE

SRE có nghĩa “Serum Response Element”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố đáp ứng huyết thanh”.

SRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SRE là “Serum Response Element”.

Một số kiểu SRE viết tắt khác:
+ Site Reliability Engineering: Kỹ thuật độ tin cậy của trang web.
+ Sex and Relationships Education: Giáo dục giới tính và các mối quan hệ.
+ Special Religious Education: Giáo dục tôn giáo đặc biệt.
+ Self-Reference Effect: Hiệu ứng tự tham khảo.
+ Sodium Reactor Experiment: Thí nghiệm lò phản ứng natri.
+ Short-Range Endemic: Đặc hữu tầm ngắn.
+ Security Related Expenditure: Chi tiêu liên quan đến bảo mật.
+ Space Capsule Recovery Experiment: Thử nghiệm khôi phục viên nang không gian.
+ Sterol Regulatory Element: Yếu tố điều tiết Sterol.
+ Soft Rot Enterobacteriaceae: Họ Vi khuẩn Ruột mềm.
+ Self-Referential memory Effect: Hiệu ứng bộ nhớ tự tham chiếu.
+ Smaug Response Element: Yếu tố phản hồi Smaug.
+ Schiphol Real Estate: Bất động sản Schiphol.
+ Society of Reliability Engineers: Hiệp hội kỹ sư độ tin cậy.
+ Short-Range Escort: Hộ tống tầm ngắn.
+ Signals Research and Development Establishment: Thiết lập Nghiên cứu và Phát triển Tín hiệu.
+ Site Reliability Engineer: Kỹ sư độ tin cậy của trang web.
+ Singapore Rail Engineering: Kỹ thuật đường sắt Singapore.
+ Serum Response Elements: Các yếu tố đáp ứng huyết thanh.
+ Short Range Escort: Hộ tống phạm vi ngắn.
+ Student Record Exchange: Trao đổi hồ sơ sinh viên.
+ Sunlight Readability Enhancement: Nâng cao khả năng đọc của Sunlight.
+ Snow Rabbit Express: Thỏ tuyết tốc hành.

Post Top Ad