EBE là gì? Ý nghĩa của từ ebe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

EBE là gì? Ý nghĩa của từ ebe

EBE là gì ?

EBE là “Extraterrestrial Biological Entity” trong tiếng Anh, “Em bé” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ EBE

**NGOẠI NGỮ

EBE có nghĩa “Extraterrestrial Biological Entity”, dịch sang tiếng Việt là “Thực thể sinh học ngoài Trái đất”. Đề cập đếnn các thực thể sinh học ngoài trái đất hoặc sinh vật ngoài hành tinh.
Từ này hay được bắt gặp trong nghiên cứu và thảo luận về sự tồn tại của cuộc gặp gỡ với sinh vật ngoài hành tinh hoặc các hiện tượng liên quan đến UFO.

**VIỆT NGỮ

EBE có nghĩa “Em bé” trong tiếng Việt. Trên mạng xã hội hoặc trong tình yêu, nhiều người hay dùng nó để gọi người mà mình có tình cảm.
Giai đoạn phát triển sớm của con người, thường chỉ đề cập đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong khoảng từ lúc sinh đến một tuổi.
Từ dùng để mô tả trẻ nhỏ và yếu đuối, chưa đủ lớn để tự chủ hoặc tự hành động độc lập.
Trong giai đoạn này, em bé thường phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc, thường là cha mẹ hoặc người giữ trẻ.

EBE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EBE là “Em bé”, “Extraterrestrial Biological Entity”.

Viết tắt EBE với nghĩa khác:
+ Evidence-Based Education: Giáo dục dựa trên bằng chứng. Phương pháp giáo dục dựa trên bằng chứng khoa học để xác định và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả.
+ Etobicoke Board of Education: Hội đồng giáo dục Etobicoke.
+ Electron Binding Energy: Năng lượng liên kết điện tử. Năng lượng cần thiết để loại bỏ một electron từ một nguyên tử hoặc ion.
+ European Bridges Ensemble: Cầu nối Châu Âu. Tên tổ chức có thể liên quan đến âm nhạc hoặc nghệ thuật biểu diễn.
+ Experimental Bridging Establishment: Thiết lập cầu nối thử nghiệm.

Post Top Ad