LMAO là gì? Ý nghĩa của từ lmao - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

LMAO là gì? Ý nghĩa của từ lmao

LMAO là gì ?

LMAO là “Laughing My Ass Off” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LMAO

LMAO có nghĩa “Laughing My Ass Off”, dịch sang tiếng Việt là “Cười cái mông của tôi đi”. Trong ngôn ngữ trên mạng internet hoặc trò chuyện trực tuyến. Người ta dùng "LMAO" để thể hiện rằng họ đang cười mạnh về điều gì đó.
Có thể xem nó như sự vui mừng hoặc hài hước.

LMAO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LMAO là “Laughing My Ass Off”.

Post Top Ad