EQUAL là gì? Ý nghĩa của từ equal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

EQUAL là gì? Ý nghĩa của từ equal

EQUAL là gì ?

EQUAL là “Equality” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EQUAL

EQUAL có nghĩa “Equality”, dịch sang tiếng Việt là “Bình đẳng”. Nguyên tắc hoặc trạng thái trong đó mọi người được đối xử công bằng và bình đẳng.
Không phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm như giới tính, chủng tộc.

EQUAL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EQUAL là “Equality”.

Một số kiểu EQUAL viết tắt khác:
+ Equalization: Cân bằng. Quá trình hoặc hành động điều chỉnh, cân đối để làm cho mọi thứ trở nên bằng nhau, công bằng hoặc tương đương.
+ Equalizer: Bộ chỉnh âm. Thiết bị hoặc phần mềm điều chỉnh âm thanh, tăng hoặc giảm cường độ các tần số cụ thể để cân bằng âm thanh.
+ Empowered Queers United for Absolute Liberation: Những người yêu thích được trao quyền thống nhất vì sự giải phóng tuyệt đối.

Post Top Ad