GGOS là gì? Ý nghĩa của từ ggos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

GGOS là gì? Ý nghĩa của từ ggos

GGOS là gì ?

GGOS là “Global Geodetic Observing System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GGOS

GGOS có nghĩa “Global Geodetic Observing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quan sát trắc địa toàn cầu”. Hệ thống quan sát toàn cầu nhằm theo dõi thay đổi địa tuyến, trọng lực, và vận tốc xoay của Trái Đất.
GGOS cung cấp dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu địa chất và địa vật lý.

GGOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GGOS là “Global Geodetic Observing System”.

Post Top Ad