WAEC là gì? Ý nghĩa của từ waec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

WAEC là gì? Ý nghĩa của từ waec

WAEC là gì ?

WAEC là “West African Examinations Council” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WAEC

WAEC có nghĩa “West African Examinations Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng khảo thí Tây Phi”. Tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi trung học tại các quốc gia châu Phi Tây.

WAEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WAEC là “West African Examinations Council”.

Một số kiểu WAEC viết tắt khác:
+ West African Educational Council: Hội đồng giáo dục Tây Phi.
+ Western Australian Electoral Commission: Ủy ban bầu cử Tây Úc. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử và xác định biên giới lãnh thổ ở Tây Úc, Australia.
+ Wattsburg Area Elementary Center: Trung tâm tiểu học khu vực Wattsburg. Trường tiểu học tại Wattsburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ, cung cấp giáo dục cơ bản cho học sinh ở khu vực.

Post Top Ad