TCNH là gì? Ý nghĩa của từ tcnh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

TCNH là gì? Ý nghĩa của từ tcnh

TCNH là gì ?

TCNH là “Tài chính ngân hàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCNH

TCNH có nghĩa “Tài chính ngân hàng”. Lĩnh vực nghiên cứu và quản lý tài chính trong ngành ngân hàng.
Nó tập trung vào quá trình huy động vốn, quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư tài sản và hoạch định chiến lược tài chính.
Các chuyên gia tài chính ngân hàng đối mặt với việc tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự ổn định của tổ chức trong môi trường tài chính động.
Các chiến lược này giúp họ đáp ứng mục tiêu kinh doanh, bảo vệ khách hàng và tạo ra giá trị bền vững cho ngân hàng.

TCNH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCNH là “Tài chính ngân hàng”.

Post Top Ad