GPF là gì? Ý nghĩa của từ gpf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

GPF là gì? Ý nghĩa của từ gpf

GPF là gì ?

GPF là “General Provident Fund” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GPF

GPF có nghĩa “General Provident Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ dự phòng chung”. Hệ thống tiết kiệm tiền của nhân viên chính phủ ở Ấn Độ, cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ sau khi nghỉ hưu.

GPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPF là “General Provident Fund”.

Một số kiểu GPF viết tắt khác:
+ Grande Puissance Filloux.
+ Global Policy Forum: Diễn đàn chính sách toàn cầu.
+ Global Peace Foundation: Tổ chức hòa bình toàn cầu. Tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng để thúc đẩy hòa bình toàn cầu và sự đoàn kết.
+ Gallons Per Flush: Gallon mỗi lần xả.
+ Guild of Professional Farriers: Hiệp hội vận chuyển chuyên nghiệp.
+ General Protection Fault: Lỗi bảo vệ tổng quát.
+ General Purpose Frigate: Tàu khu trục mục đích chung.
+ Greater Palatine Foramen: Lỗ lớn Palatine.
+ Georgian Paragliding Federation: Liên đoàn dù lượn Gruzia.
+ Global Progressive Forum: Diễn đàn tiến bộ toàn cầu.
+ Gasoline Particulate Filter: Bộ lọc hạt xăng.
+ Global Powerlifting Federation: Liên đoàn cử tạ toàn cầu.
+ Gozarto Protection Force: Lực lượng bảo vệ Gozarto.
+ Global Philanthropy Forum: Diễn đàn từ thiện toàn cầu.
+ Gambia Police Force: Lực lượng cảnh sát Gambia.
+ German Privacy Foundation: Tổ chức bảo mật Đức.

Post Top Ad