NKPC là gì? Ý nghĩa của từ nkpc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

NKPC là gì? Ý nghĩa của từ nkpc

NKPC là gì ?

NKPC là “New Keynesian Phillips curve” trong tiếng Anh, “Nhật ký phi công” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NKPC

**NGOẠI NGỮ

NKPC có nghĩa “New Keynesian Phillips curve”, dịch sang tiếng Việt là “Đường cong Phillips Keynes mới”. Khung lý thuyết trong kinh tế học mô phỏng mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.
NKPC tích hợp các yếu tố dựa trên thông tin và kỳ vọng để giải thích động lực của lạm phát và sự điều chỉnh của giá trong nền kinh tế.
Mô hình này thường xuyên được sử dụng để nghiên cứu chính sách tiền tệ và tác động của chính sách kinh tế.

**VIỆT NGỮ

NKPC có nghĩa “Nhật ký phi công” trong tiếng Việt. Hồ sơ ghi chép hàng ngày của một phi công, bao gồm các sự kiện, quan sát và thông tin chuyến bay.
Nhưng trên không gian mạng ngày nay, nó để cập đến tình trường của những chàng trai với những người phụ nữ lớn tuổi hơn họ.

NKPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKPC là “Nhật ký phi công”, “New Keynesian Phillips curve”.

Viết tắt NKPC với nghĩa khác:
+ New Kid Placement Committee: Ủy ban sắp xếp trẻ em mới.

Post Top Ad