FMTV là gì? Ý nghĩa của từ fmtv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

FMTV là gì? Ý nghĩa của từ fmtv

FMTV là gì ?

FMTV là “Family of Medium Tactical Vehicles” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMTV

FMTV có nghĩa “Family of Medium Tactical Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng xe chiến thuật hạng trung”. Một dòng xe quân sự đa dụng được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ.
Nó bao gồm nhiều biến thể như xe vận tải, xe bảo dưỡng, và xe chở hàng.

FMTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMTV là “Family of Medium Tactical Vehicles”.

Post Top Ad