FOO là gì? Ý nghĩa của từ foo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

FOO là gì? Ý nghĩa của từ foo

FOO là gì ?

FOO là “Forward Observation Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOO

FOO có nghĩa “Forward Observation Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Cán bộ quan sát phía trước”. Một sĩ quan quân sự có trách nhiệm xác định và báo cáo về mục tiêu cho đơn vị hỏa lực.
Họ thường được triển khai gần tuyến tiền định.
Và công việc của họ là tối ưu hóa sức mạnh hỏa lực trong chiến trường.

FOO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOO là “Forward Observation Officer”.

Post Top Ad