GZK là gì? Ý nghĩa của từ gzk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

GZK là gì? Ý nghĩa của từ gzk

GZK là gì ?

GZK là “Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GZK

GZK có nghĩa “Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off”, dịch sang tiếng Việt là “Cắt Greisen-Zatsepin-Kuzmin”. Một giới hạn năng lượng lý thuyết trong vật lý hạt.
Nó chỉ ra giới hạn tối đa cho năng lượng của các tia cosmic.
Thứ mà không thể tồn tại trên quãng đường ngắn do tương tác với dạng nền của vũ trụ.

GZK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GZK là “Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off”.

Một số kiểu GZK viết tắt khác:
+ Genghis Khan International Airport: Sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn. Sân bay quốc tế Genghis Khan tại Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ.

Post Top Ad