EPLRS là gì? Ý nghĩa của từ eplrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

EPLRS là gì? Ý nghĩa của từ eplrs

EPLRS là gì ?

EPLRS là “Enhanced Position Location Reporting System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPLRS

EPLRS có nghĩa “Enhanced Position Location Reporting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống báo cáo địa điểm vị trí nâng cao”. Tên của một hệ thống liên lạc và định vị được sử dụng trong quân sự, đặc biệt là của quân đội Hoa Kỳ.

EPLRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPLRS là “Enhanced Position Location Reporting System”.

Post Top Ad