EPOS là gì? Ý nghĩa của từ epos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

EPOS là gì? Ý nghĩa của từ epos

EPOS là gì ?

EPOS là “Electronic Point Of Sale” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPOS

EPOS có nghĩa “Electronic Point Of Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm bán hàng điện tử”. Tên của môt hệ thống bán hàng điện tử.
Nó thường sử dụng trong doanh nghiệp bán lẻ.
CÔng dụng là để quản lý giao dịch bán hàng, tồn kho, và các chức năng khác.

EPOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPOS là “Electronic Point Of Sale”.

Một số kiểu EPOS viết tắt khác:
+ European Planetary Observation System: Hệ thống quan sát hành tinh châu Âu.
+ Electronic Product Code On Silicon: Mã sản phẩm điện tử trên Silicon.

Post Top Ad