FOGC là gì? Ý nghĩa của từ fogc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

FOGC là gì? Ý nghĩa của từ fogc

FOGC là gì ?

FOGC là “Federal Oil and Gas Council” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOGC

FOGC có nghĩa “Federal Oil and Gas Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Dầu khí Liên bang”. Tên một cơ quan, hội đồng, hoặc tổ chức liên quan đến quản lý dầu và khí đốt ở cấp liên bang thuộc Hoa Kỳ.

FOGC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOGC là “Federal Oil and Gas Council”.

Post Top Ad