HAI là gì? Ý nghĩa của từ hai - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

HAI là gì? Ý nghĩa của từ hai

HAI là gì ?

HAI là “Human Awareness Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HAI

HAI có nghĩa “Human Awareness Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nhận thức con người”. Một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.
Nó chuyên cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo trong lĩnh vực phát triển cá nhân và quan hệ giới tính.

HAI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HAI là “Human Awareness Institute”.

Một số kiểu HAI viết tắt khác:
+ Healthcare Associated Infection: Nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe.
+ Hindustan Aeronautics Limited: Công ty TNHH Hàng không Hindustan.
+ Human-Agent Interaction: Tương tác giữa người và tác nhân.

Post Top Ad