DOTA là gì? Ý nghĩa của từ dota - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

DOTA là gì? Ý nghĩa của từ dota

DOTA là gì ?

DOTA là “Defense of the Ancients” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOTA

DOTA có nghĩa “Defense of the Ancients”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo vệ người xưa”. Một trò chơi video thể loại MOBA nổi tiếng.
Người chơi điều khiển các nhân vật tham gia vào các trận đấu đội để bảo vệ cơ sở và tiêu diệt cơ sở của đối phương.

DOTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOTA là “Defense of the Ancients”.

Post Top Ad