DP là gì? Ý nghĩa của từ dp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

DP là gì? Ý nghĩa của từ dp

DP là gì ?

DP là “Display Picture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DP

DP có nghĩa “Display Picture”, dịch sang tiếng Việt là “Hiển thị hình ảnh”. Hình ảnh hoặc biểu tượng mà người dùng chọn để hiển thị trên mạng xã hội, diễn đàn, hay ứng dụng chat.
Nó thường được sử dụng để đại diện cho họ trong các tương tác trực tuyến.

DP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DP là “Display Picture”.

Một số kiểu DP viết tắt khác:
+ Decision Point: Điểm quyết định.
+ Dynamic Programming: Lập trình năng động.
+ Division de production.

Post Top Ad