DPCO là gì? Ý nghĩa của từ dpco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

DPCO là gì? Ý nghĩa của từ dpco

DPCO là gì ?

DPCO là “Double-Pole Change Over” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DPCO

DPCO có nghĩa “Double-Pole Change Over”, dịch sang tiếng Việt là “Thay đổi hai cực”. Một loại công tắc có khả năng chuyển đổi giữa hai mạch điện cùng một lúc.
Thường được sử dụng để chuyển đổi giữa hai nguồn điện hoặc hai mạch điện riêng biệt.

DPCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DPCO là “Double-Pole Change Over”.

Một số kiểu DPCO viết tắt khác:
+ Drug Price Control Order: Lệnh kiểm soát giá thuốc.
+ Data Protection and Compliance Office : Văn phòng tuân thủ và bảo vệ dữ liệu.

Post Top Ad