CRISPR là gì? Ý nghĩa của từ crispr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CRISPR là gì? Ý nghĩa của từ crispr

CRISPR là gì ?

CRISPR là “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRISPR

CRISPR có nghĩa “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”, dịch sang tiếng Việt là “Tập hợp thường xuyên xen kẽ các lần lặp lại tiếng Palindromic ngắn”. Một hệ thống chỉnh sửa gen có nguồn gốc từ vi khuẩn, đặc biệt phổ biến trong nghiên cứu kỹ thuật gen và y học.
Nó cho phép chỉnh sửa gen một cách chính xác và dễ dàng, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh và nghiên cứu khoa học.

CRISPR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRISPR là “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”.

Post Top Ad