CRM là gì? Ý nghĩa của từ crm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CRM là gì? Ý nghĩa của từ crm

CRM là gì ?

CRM là “Cardiac Rhythm Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRM

CRM có nghĩa “Cardiac Rhythm Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý nhịp tim”. Thuật ngư trong lĩnh vực y học liên quan đến việc sử dụng các thiết bị y tế để quản lý và điều chỉnh nhịp tim của bệnh nhân.
Mục tiêu là duy trì, điều chỉnh nhịp tim để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đồng đều.

CRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRM là “Cardiac Rhythm Management”.

Một số kiểu CRM viết tắt khác:
+ Customer Relationship Management: Quản trị quan hệ khách hàng. Chiến lược hoặc hệ thống giúp doanh nghiệp quản lý và tương tác với khách hàng một cách hiệu quả.

Post Top Ad