FOM là gì? Ý nghĩa của từ fom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

FOM là gì? Ý nghĩa của từ fom

FOM là gì ?

FOM là “Federation Object Model” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOM

FOM có nghĩa “Federation Object Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đối tượng liên kết”. Đề cập đến cách tiếp cận trong lập trình hướng đối tượng.
Trong đó, các đối tượng tương tác thông qua liên kết và mối quan hệ.
Điều này giúp cho việc tổ chức và thiết kế hệ thống một cách linh hoạt, dễ bảo trì.

FOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOM là “Federation Object Model”.

Một số kiểu FOM viết tắt khác:
+ Fiber Optic Modem: Modem sợi quang.
+ Figure Of Merit: Nhân vật công đức.
+ Friends of the Mountains: Những người bạn của miền núi.

Post Top Ad