NYM là gì? Ý nghĩa của từ nym - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

NYM là gì? Ý nghĩa của từ nym

NYM là gì ?

NYM là “New York Mets” trong tiếng Anh, “Người yêu mới” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NYM

**NGOẠI NGỮ

NYM có nghĩa “New York Mets”, dịch sang tiếng Việt là “”. Đội bóng chày chuyên nghiệp đến từ New York City, thi đấu trong Major League Baseball (MLB).

**VIỆT NGỮ

NYM có nghĩa “Người yêu mới” trong tiếng Việt. Người mà bạn đã thắp lên mối quan hệ tình cảm gần đây.
Thường được đặt trong bối cảnh khi bạn bắt đầu hẹn hò hoặc xác định mối liên kết tình cảm.
Mối quan hệ này có thể đang ở giai đoạn khám phá và xây dựng sự hiểu biết.

NYM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NYM là “Người yêu mới”, “New York Mets”.

Viết tắt NYM với nghĩa khác:
+ Nigerian Youth Movement: Phong trào thanh niên Nigeria.
+ Northern Yearly Meeting: Họp mặt hàng năm phía Bắc.
+ National Youth Manager: Giám đốc thanh niên quốc gia.

Post Top Ad