SPLAT là gì? Ý nghĩa của từ splat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

SPLAT là gì? Ý nghĩa của từ splat

SPLAT là gì ?

SPLAT là “Single-particle laser ablation time-of-flight mass spectrometer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPLAT

SPLAT có nghĩa “Single-particle laser ablation time-of-flight mass spectrometer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy quang phổ khối thời gian bay bằng laser đơn hạt”. Công cụ phân tích để xác định thành phần hóa học của các hạt đơn lẻ.

SPLAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPLAT là “Single-particle laser ablation time-of-flight mass spectrometer”.

Một số kiểu SPLAT viết tắt khác:
+ Spatial PLankton Analysis Technique: Kỹ thuật phân tích sinh vật phù du trong không gian.
+ Specialized Pheromone & Lure Application Technology: Công nghệ ứng dụng Pheromone & Lure chuyên biệt.
+ Strategically Placed Area Treatment: Điều trị khu vực có vị trí chiến lược.

Post Top Ad