USMLE là gì? Ý nghĩa của từ usmle - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

USMLE là gì? Ý nghĩa của từ usmle

USMLE là gì ?

USMLE là “United States Medical Licensing Examination” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USMLE

USMLE có nghĩa “United States Medical Licensing Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Kỳ thi cấp giấy phép y tế Hoa Kỳ”. Hệ thống bài kiểm tra quốc gia ở Hoa Kỳ, bao gồm ba bước, đánh giá kiến thức và kỹ năng lâm sàng của bác sĩ.
USMLE quan trọng trong quá trình cấp phép và chứng chỉ cho các bác sĩ tại Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng y tế và an toàn cho bệnh nhân.

USMLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USMLE là “United States Medical Licensing Examination”.

Post Top Ad