CTEC là gì? Ý nghĩa của từ ctec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

CTEC là gì? Ý nghĩa của từ ctec

CTEC là gì ?

CTEC là “Certified Technical Education Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTEC

CTEC có nghĩa “Certified Technical Education Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm giáo dục kỹ thuật được chứng nhận”. Trung tâm giáo dục kỹ thuật được chứng nhận, cung cấp đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật.

CTEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTEC là “Certified Technical Education Centre”.

Một số kiểu CTEC viết tắt khác:
+ Can Tho Technical Economic College: Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ. Trường cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật kinh tế, có trụ sở tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
+ Classic Tetris European Championship: Giải vô địch châu Âu Tetris cổ điển. Sự kiện thi đấu chính thức trong cộng đồng game thủ chơi Tetris truyền thống tại châu Âu.
+ California Tax Education Council: Hội đồng giáo dục thuế California. Tổ chức giáo dục được chính phủ California công nhận, chuyên đào tạo người làm thuế.
+ Citizens Technical Environmental Committee: Ủy ban kỹ thuật môi trường công dân.
+ Center on Terrorism, Extremism, and Counterterrorism: Trung tâm khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chống khủng bố.
+ Commonwealth Tertiary Education Commission: Ủy ban giáo dục đại học khối thịnh vượng chung.
+ Canyons Technical Education Center: Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Canyons.
+ Career and Technical Education Center: Trung tâm giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp. Trung tâm giáo dục chuyên nghiệp cung cấp đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.
+ Communication, Communication & Technology Division: Phòng Truyền thông, Truyền thông & Công nghệ.
+ Canberra Tourism and Events Corporation: Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện Canberra.

Post Top Ad