REVPAR là gì? Ý nghĩa của từ revpar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

REVPAR là gì? Ý nghĩa của từ revpar

REVPAR là gì ?

REVPAR là “Revenue Per Available Room” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ REVPAR

REVPAR có nghĩa “Revenue Per Available Room”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có”. Chỉ số quan trọng trong ngành khách sạn, đo lường hiệu suất tài chính của phòng trống sẵn có.
RevPAR được tính bằng cách chia tổng doanh thu phòng cho tổng số phòng trống sẵn có.
Đây là một thước đo để đánh giá khả năng tận dụng hiệu quả nguồn cung.

REVPAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng REVPAR là “Revenue Per Available Room”.

Post Top Ad