QTS là gì? Ý nghĩa của từ qts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

QTS là gì? Ý nghĩa của từ qts

QTS là gì ?

QTS là “Qualified Teacher Status” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QTS

QTS có nghĩa “Qualified Teacher Status”, dịch sang tiếng Việt là “Tư cách giáo viên đủ tiêu chuẩn”. Tình trạng được công nhận tại Anh quốc khi giáo viên đã hoàn thành đủ tiêu chuẩn đào tạo và được cấp chứng chỉ.

QTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QTS là “Qualified Teacher Status”.

Một số kiểu QTS viết tắt khác:
+ Quantum Theory and Symmetries: Lý thuyết lượng tử và đối xứng. Lĩnh vực nghiên cứu trong vật lý, nói về mối quan hệ giữa lý thuyết lượng tử và đối xứng hình học.
+ Quality Training Solutions: Giải pháp đào tạo chất lượng.
+ Quileute Tribal School: Trường bộ lạc Quileute. Trường học thuộc bộ lạc Quileute ở La Push, Washington, phục vụ cộng đồng bản địa Quileute.
+ Quality Technology Services: Dịch vụ công nghệ chất lượng.
+ Quality Tourism Services: Dịch vụ du lịch chất lượng.
+ Queensbury Tunnel Society: Hiệp hội đường hầm Queensbury. Tổ chức tình nguyện chuyên về bảo tồn và phục hồi đường hầm Queensbury ở West Yorkshire, Anh Quốc.

Post Top Ad