F8 là gì? Ý nghĩa của từ f8 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

F8 là gì? Ý nghĩa của từ f8

F8 là gì ?

F8 là “Fate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ F8

F8 có nghĩa “Fate”, dịch sang tiếng Việt là “Định mệnh”. Khái niệm về số phận hay vận mệnh, thể hiện niềm tin vào sự xác định không thể tránh khỏi trong cuộc sống.

F8 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng F8 là “Fate”.

Post Top Ad