ABD là gì? Ý nghĩa của từ abd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

ABD là gì? Ý nghĩa của từ abd

ABD là gì ?

ABD là “Acute Behavioural Disturbance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABD

ABD có nghĩa “Acute Behavioural Disturbance”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn hành vi cấp tính”. Trạng thái hành vi bất thường xuất hiện đột ngột, thường liên quan đến tình trạng tâm thần hay chất kích thích.

ABD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABD là “Acute Behavioural Disturbance”.

Một số kiểu ABD viết tắt khác:
+ All But Dissertation: Tất cả trừ luận văn. Tình trạng khi một nghiên cứu sinh đã hoàn thành tất cả các yêu cầu ngoại trừ việc hoàn thành luận văn.
+ Advance Base Docks: Đế nâng cao.
+ Allied Blenders & Distillers: Máy xay và chưng cất liên minh.
+ Actin-Binding Domains: Miền liên kết Actin.
+ Automotive Battery Division: Phòng ắc quy ô tô.
+ Amphotericin B deoxycholate.
+ Automatic Bell Dispenser: Máy phân phối chuông tự động.
+ Acute Behaviour Disturbances: Rối loạn hành vi cấp tính.
+ Agricultural Biotechnology Division: Phòng Công nghệ sinh học nông nghiệp.
+ Alliance of British Drivers: Liên minh tài xế Anh.
+ Air Bridge Denial: Từ chối cầu hàng không.
+ American Board of Dermatology: Hội đồng Da liễu Hoa Kỳ.
+ Advance Base Depot: Kho cơ sở nâng cao.
+ Associated Board of Dance: Ban khiêu vũ liên kết.
+ Automatic Brake Differential: Phanh vi sai tự động.
+ Allied Blenders & Distilleries: Máy xay sinh tố & nhà máy chưng cất của Liên minh.
+ Angiostatin Binding Domain: Miền liên kết angiostatin.
+ Attack By Drawing: Tấn công bằng cách vẽ.
+ Advance Base Dock: Dock cơ sở nâng cao.

Post Top Ad