DVD-RW là gì? Ý nghĩa của từ dvd-rw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

DVD-RW là gì? Ý nghĩa của từ dvd-rw

DVD-RW là gì ?

DVD-RW là “Digital Video Disc - Rewritable” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DVD-RW

DVD-RW có nghĩa “Digital Video Disc - Rewritable”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa video kỹ thuật số - Có thể ghi lại”. Định dạng đĩa quang có thể ghi lại dữ liệu nhiều lần.
Nó cho phép người dùng ghi đè và xóa nội dung. Thích hợp cho việc lưu trữ và sao chép dữ liệu, video, hoặc âm nhạc.

DVD-RW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVD-RW là “Digital Video Disc - Rewritable”.

Post Top Ad