TPB là gì? Ý nghĩa của từ tpb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

TPB là gì? Ý nghĩa của từ tpb

TPB là gì ?

TPB là “Theory of Planned Behavior” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TPB

TPB có nghĩa “Theory of Planned Behavior”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết hành vi có kế hoạch”. Lý thuyết trong tâm lý xã hội giải thích hành vi dựa trên niềm tin cá nhân, quan điểm xã hội và độ kiểm soát cá nhân.

TPB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPB là “Theory of Planned Behavior”.

Một số kiểu TPB viết tắt khác:
+ Triple Phase Boundary: Ranh giới ba pha. Điểm giao nhau giữa khí, chất rắn và chất dẫn điện trong các hệ thống tế bào nhiên liệu.
+ The Production Board: Ban sản xuất.
+ The Pirate Bay: Vịnh cướp biển.
+ Tarnished Plant Bug: Lỗi thực vật bị xỉn màu.
+ Tourism Promotions Board: Ban xúc tiến du lịch.
+ Trade paperback: Thương mại bìa mềm.
+ Tiny Peckham Boyz: Cậu bé Peckham nhỏ bé.
+ Terrorism Prevention Branch: Chi nhánh phòng chống khủng bố.
+ Theory of Planned Behaviour: Lý thuyết về hành vi có kế hoạch.
+ Touring Pro Bowlers.
+ Time Protection Bureau: Cục bảo vệ thời gian.
+ Tax Practitioners Board: Hội đồng hành nghề thuế.
+ Tingkat Persiapan Bersama.
+ Tanzania Postal Bank: Ngân hàng Bưu điện Tanzania.
+ Town Planning Board: Ban Quy hoạch thị trấn.
+ TATA-binding protein: Protein liên kết TATA.
+ Trade Paper Back: Giấy giao dịch trở lại.
+ Three Phase Boundary: Ranh giới ba pha.
+ Teatro Popular Brasileiro: Nhà hát nổi tiếng Brasileiro.
+ Transports Publics Biennois: Vận tải công cộng Biennois.

Post Top Ad