WCH là gì? Ý nghĩa của từ wch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

WCH là gì? Ý nghĩa của từ wch

WCH là gì ?

WCH là “World Cup of Hockey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WCH

WCH có nghĩa “World Cup of Hockey”, dịch sang tiếng Việt là “Cup thế giới khúc côn cầu”. Giải đấu quốc tế về bóng đá trên băng, có sự tham gia của các đội quốc gia hàng đầu thế giới.

WCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WCH là “World Cup of Hockey”.

Một số kiểu WCH viết tắt khác:
+ We Care for Humanity: Chúng tôi quan tâm đến nhân loại.
+ Women's and Children's Hospital: Bệnh viện phụ nữ và trẻ em.
+ Weyl Curvature Hypothesis: Giả thuyết độ cong Weyl. Giả thuyết trong vật lý về sự liên kết giữa đối tượng vật lý và độ cong không gian.
+ WinChipHead: WinChipĐầu.
+ White-Coat Hypertension: Tăng huyết áp áo choàng trắng.
+ Women's College Hospital: Bệnh viện đại học nữ.
+ Warechah railway station: Nhà ga Warechah.

Post Top Ad