NPAT là gì? Ý nghĩa của từ npat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

NPAT là gì? Ý nghĩa của từ npat

NPAT là gì ?

NPAT là “Net Profit After Tax” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPAT

NPAT có nghĩa “Net Profit After Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi nhuận ròng sau thuế”. Lợi nhuận ròng sau khi đã trừ thuế thu nhập, đo lường hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

NPAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPAT là “Net Profit After Tax”.

Một số kiểu NPAT viết tắt khác:
+ National Political Awareness Test: Kiểm tra nhận thức chính trị quốc gia. Bài kiểm tra trực tuyến để đánh giá ý kiến chính trị và tư duy của người dùng.
+ Protein NPAT.
+ Newport Performing Arts Theater: Nhà hát biểu diễn nghệ thuật Newport. Sảnh trình diễn nghệ thuật tại Newport City, Philippines, thường được sử dụng cho các sự kiện nghệ thuật và giải trí.
+ Native Prairies Association of Texas: Hiệp hội thảo nguyên bản địa Texas.
+ National Peace Accord Trust: Ủy thác Hiệp định Hòa bình Quốc gia.

Post Top Ad