9WFOD là gì? Ý nghĩa của từ 9wfod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

9WFOD là gì? Ý nghĩa của từ 9wfod

9WFOD là gì ?

9WFOD là “9th Ward Field Of Dreams” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 9WFOD

9WFOD có nghĩa “9th Ward Field Of Dreams”, dịch sang tiếng Việt là “Phường 9 Cánh đồng ước mơ”. Tên của một dự án cộng đồng tại Quận 9, New Orleans. Nó thường liên quan đến các nỗ lực phục hồi cộng đồng sau cơn bão Katrina vào năm 2005.

9WFOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 9WFOD là “9th Ward Field Of Dreams”.

Post Top Ad