OIC là gì? Ý nghĩa của từ oic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

OIC là gì? Ý nghĩa của từ oic

OIC là gì ?

OIC là “Officer In Charge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OIC

OIC có nghĩa “Officer In Charge”, dịch sang tiếng Việt là “Cán bộ phụ trách”. Người chịu trách nhiệm quản lý một công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể trong quân đội hoặc tổ chức nào đó.

OIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OIC là “Officer In Charge”.

Một số kiểu OIC viết tắt khác:
+ Organization of Islamic Cooperation: Tổ chức hợp tác Hồi giáo.
+ Oh, I See: Ồ, tôi hiểu rồi.
+ Office of the Independent Counsel: Văn phòng luật sư Độc lập.

Post Top Ad