ACMM là gì? Ý nghĩa của từ acmm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

ACMM là gì? Ý nghĩa của từ acmm

ACMM là gì ?

ACMM là “ASEAN Center Of Military Medicine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACMM

ACMM có nghĩa “ASEAN Center Of Military Medicine”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Quân y ASEAN”. Tổ chức trong cộng đồng ASEAN tập trung vào y học quân sự và hợp tác y tế quốc phòng.

ACMM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACMM là “ASEAN Center Of Military Medicine”.

Một số kiểu ACMM viết tắt khác:
+ Architecture Capability Maturity Model: Mô hình trưởng thành khả năng kiến trúc. Mô hình đánh giá mức độ của khả năng kiến trúc trong tổ chức.
+ Australian Centre for Meditation and Mindfulness: Trung tâm thiền và chánh niệm Úc.
+ Allihies Copper Mine Museum: Bảo tàng mỏ đồng Allihies. Bảo tàng tại làng Allihies ở County Cork, Ireland, trưng bày về lịch sử mỏ đồng địa phương.
+ Association Culturelle Malgache de Montpellier: Hiệp hội văn hóa Malagasy của Montpellier.

Post Top Ad