RUSH là gì? Ý nghĩa của từ rush - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

RUSH là gì? Ý nghĩa của từ rush

RUSH là gì ?

RUSH là “Remote Users of Shared Hardware” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RUSH

RUSH có nghĩa “Remote Users of Shared Hardware”, dịch sang tiếng Việt là “Người dùng từ xa phần cứng dùng chung”. Thuật ngữ mô tả người dùng làm việc từ xa trên cùng một hạ tầng phần cứng, chẳng hạn qua máy chủ đám mây.
Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ tài nguyên máy chủ, ứng dụng và lưu trữ từ xa cho nhiều người dùng đồng thời.
Thường được triển khai để cung cấp sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

RUSH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RUSH là “Remote Users of Shared Hardware”.

Một số kiểu RUSH viết tắt khác:
+ Reflections Under the Scottish Highlands: Những hình ảnh phản chiếu dưới cao nguyên Scotland.
+ Roadmap to University with Success with Honours: Lộ trình vào Đại học Thành công với Danh dự.

Post Top Ad