BAKA là gì? Ý nghĩa của từ baka - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

BAKA là gì? Ý nghĩa của từ baka

BAKA là gì ?

BAKA là “Stupid” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAKA

BAKA có nghĩa “Stupid”, dịch sang tiếng Việt là “Ngu ngốc”. "BAKA" - một từ lóng được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa "ngốc" hoặc "dại dột" trong tiếng Nhật. Thường được dùng để mô tả người khác một cách không tích cực.

BAKA là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BAKA là “Stupid”.

Một số kiểu BAKA viết tắt khác:
+ Base at Kamina: Căn cứ và lò sưởi.
+ Baffoe Kakana.
+ Banzai Anime Klub of Alberta: Câu lạc bộ Anime Banzai của Alberta.

Post Top Ad