ORIS là gì? Ý nghĩa của từ oris - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

ORIS là gì? Ý nghĩa của từ oris

ORIS là gì ?

ORIS là “Ord River Irrigation Scheme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORIS

ORIS có nghĩa “Ord River Irrigation Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tưới sông Ord”. Dự án tưới tiêu lớn ở Tây Úc, Úc, tập trung vào việc sử dụng nước từ sông Ord để phát triển nông nghiệp.

ORIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORIS là “Ord River Irrigation Scheme”.

Một số kiểu ORIS viết tắt khác:
+ Orthorectified Radar Images: Hình ảnh radar được chỉnh sửa. ORIs. Hình ảnh radar được điều chỉnh chính xác về hình học để tái tạo mặt đất mà nó đại diện.
+ Operational Readiness Inspections: Kiểm tra mức độ sẵn sàng hoạt động. ORIs. Kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng hoạt động của một tổ chức, thường trong lĩnh vực quốc phòng.

Post Top Ad